o Firme - Osvedčenia

Osvedčenie k odborným prehliadkam a skúškam elektrických zariadení

Osvedčenie pre prácu na elektrických zariadeniach do 1000 V a bleskozvodoch