Poskytované služby

Rozsah poskytovaných služieb

Komplexnosť poskytovaných služieb od jedného dodávateľa zaručuje objednávateľovi prijateľnú cenu a zabezpečenie všetkých uvedených činností.

 1. Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch budov
 2. Revízie prenosného ručného elektrického náradia
 3. Revízie elektrických spotrebičov
 4. Revízie elektrických zariadení strojov
 5. Komplexné odstraňovanie nedostatkov po revízii elektrických zariadení a bleskozvodov
 6. Rekonštrukcia elektroinštalácie bytov, budov, bleskozvodov
 7. Montáž elektrických vrátnikov, domácich telefónov, opravy a údržba
 8. Vyhľadávanie prerušených vodičov a káblov, zamurovaných inštalačných krabíc profesionálnym prístrojom firmy FLUKE
 9. Meranie okamžitého odoberaného výkonu zo striedavej siete až do 200 kW na 1 fázu
 10. Projekt "Bezpečné bývanie"
 11. Návrhy úsporných riešení odberu elektrickej energie bytov, budov a ich realizácia
 12. Jednoduché zámočnícke práce


Popisované služby nie sú fixné a dokážeme sa prispôsobiť novým projektom a potrebám zákazníka. Preto nás neváhajte kontaktovať s Vašimi požiadavkami.