Komplexné odstraňovanie nedostatkov po revízii elektrických zariadení a bleskozvodov

Odstraňovanie nedostatkov po revízii elektrických zariadení v zmysle jednotlivých bodov revíznej správy, resp. správy o odbornej prehliadke (OP) a odbornej skúšky (OS) elektrického zariadenia alebo bleskozvodu, vrátane vypracovania technickej dokumentácie a protokolov o určení vonkajších vplyvov.

Po odstránení nedostatkov vyhotovenie protokolu o vykonaných prácach a prehodnotenie celkového posudku nevyhovujúcej správy, resp. vykonanie novej revíznej správy, resp. správy o OP a OS.

Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám vypracujeme ponuku.