Revízie prenosného ručného elektrického náradia

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

1. Rozdeľovanie náradia podľa používania

Podľa pracovného využitia (frekvencie a dĺžky používania) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

  • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
  • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
  • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia

Revízie náradia sa vykonávajú:

  • pravidelne najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke 2
  • pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia prúdom, nárazom, tekutinou alebo inými vplyvmi).
Merací prístroj UNITESTER 06
Merací prístroj UNITESTER 06
SkupinaNáradie triedy ochranyRevízne lehoty
AI6 mesiacov
II a III12 mesiacov
BI3 mesiacov
II a III6 mesiacov
CI2 mesiacov
II a III3 mesiacov
Tabuľka 2 - Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia.
Pozn.: V tabuľke sú uvedené maximálne lehoty revízií.


Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám vypracujeme ponuku.