Revízia elektrických zariadení strojov

Pracovné prostriedky (stroje) v prevádzke vyžadujú vykonávať periodické odborné prehliadky (OP) a odborné skúšky (OS). Lehoty vykonávania OP a OS sa určujú na základe stanoveného druhu vonkajších vplyvov (prostredia), kde sa pracovný stroj nachádza, alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb, podobne ako pri elektrických zariadeniach. Náplň OP a OS určuje STN EN 60204-1:2007.

Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám vypracujeme ponuku.